Počítání spotřeby

Počítání spotřeby v kontextu rozvoje komunity je pro vědce stále větším zájmem. Jeden článek nedávno publikovaný v Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development popisuje, jak měřit pokrok při zavádění místních potravinových systémů. Počítání spotřeby je klíčovým prvkem této nové metody. Pomáhá také komunitám měřit pokrok směrem ke konkrétním měřítkům.