Měření promile

Při uvádění produktů je důležité používat jednotky promile. Obalový průmysl obvykle uvádí položky v jednotkách za tisíc, zatímco větší položky by měly být uváděny v dolarech za jednotku. Obvykle jsou jednotky označovány římskými číslicemi, což jsou abecední čísla bez nuly. Jsou také uspořádány zleva doprava, aby indikovaly jejich hodnotu.

Cena za tisíc, neboli CPM, je běžnou metodou hodnocení reklamních kampaní. Jedná se o cenu za tisíc zobrazení, které značka získá v reklamní kampani. Myšlenka za tím je, že inzerenti platí za každých tisíc zobrazení nebo vystavení jejich reklam. Termín pochází z latinského slova mille, což znamená tisíc.